Grafisk
Formgivning

Vad vi avser med grafisk formgivning är att från givet utgångsläge ta fram grafik för exempelvis vepor, back drops, menyer, placeringskartor osv. Vi skapar ett korrektur som ni och er kund får ta ställning till och producerar efter detta är godkänt en printbar fil.

Cicerons pris: 800:-/timme


iordnings-
ställande av
Printfiler

Ofta är grafiskt material inte direkt möjligt att printas. Vi fixar gärna till filerna och gör dem printbara.

Cicerons pris: 600:-/timme


skisser 3d/2d

Det är alltid värdefullt att kunna visa en väl utformad skiss för kunder och leverantörer. Vi producerar skisser både 2d och 3d. 2d skisserna är alltid utformade skalenligt och hänsyn tagit till säkerhetsaspekter. Det är sällen det krävs mer än en timme för att ta fram en 2d skiss. 3d skisserna gör vi alltid efter diskussioner med er så att rätt känsla förmedlas. 3d skisserna är svåra att uppskatta i tid då allt beror på storlek och detaljrikedom.

Se exempel på 2d skiss här
Se exempel på 3d skiss här

Cicerons pris på 2d skisser: 600:-/timme
Cicerons pris på 3d skisser: 800:-/timme