Back drops /
storbildsvepor

Vi beställning av back drops, fotobakgrunder och annan storbildsproduktion är det viktigt för oss att veta hur materialet ska användas. Takhöjd, ljus, färgsättning och mycket annat spelar in vid val av material, storlek och utförande. Det är bra om ni kan ta bilder av lokalen och bifoga mått.


Ljus

Lokalens befintliga ljus påverkar i allra högsta grad. Printat material kan ändra sitt utseende beroende av ljusets “temperatur” och ljussatt plexi kan blekna om ljuset är för starkt. Är det ni osäkra på hur ljuset kommer att påverka installationen följer vi gärna med till lokalen för att göra en bedömning av hur vi når bäst effekt.


Leveranstider

Printat material har olika produktionstider. Vi levererar till ordinarie pris med en veckas varsel och ofta även med kortare framförhållning. Ibland kan vi dock vara tvungna att avbryta pågående produktioner och då kan en kostnad tillkomma. Givetvis flaggar vi för detta vid de tillfällen det blir aktuellt.